Rozkład jazdy
wybierz linię:
Aktualności 26.04.2017

                                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach–Dziedzicach - informuje, że w dniu 09.12.2016 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (upublicznionego w dniu 10.11.2016 r., następnie zmienionego w dniu 16.11.2016 r.) na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące świadczenia usług polegających na doradztwie formalno-prawnym w zakresie przygotowania i realizacji procedur udzielania zamówień publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn.: „Przyjazna Komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

PUH „HANEX”

Grzegorz Modrzejewski

ul. Astrowa 9

86-300 Grudziądz 

Wybrana oferta jest najkorzystniejszą z pośród złożonych ofert wszystkich Wykonawców. Oferta spełnia warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zawiera komplet wymaganych przez Zamawiającego dokumentów. Oferta została sporządzona prawidłowo oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.

Pobierz: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                Zapytanie ofertowe

                                                   

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro,

 

      zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

                                                        (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Przyjazna Komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. zaprasza do  składania ofert na świadczenie usług polegających na doradztwie formalno-prawnym w zakresie przygotowania i realizacji procedur udzielania zamówień publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. związanych z przygotowaniem i realizacją ww. projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy

Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz obron przed korektami finansowymi

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wykaz obron przed KIO

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - projekt umowy


INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYTANIE I ODPOWIEDŹ DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1

PYTANIE I ODPOWIEDŹ DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2

  
             
                                                 OGŁOSZENIE

Od 2 listopada 2016 roku ulega korekcie rozkład jazdy na liniach

                                                  nr 1, 1s, 3 i X.

               

Linia nr 1

 

W dni robocze ulega zmianie dotychczasowa trasa przejazdu, dodatkowo wymienione poniżej kursy realizowane będą ulicą Szkolną.

 

Kursy z Czechowice-Dziedzice Dworzec o godzinie 7:00, 10:20, 14:30, 20:44, 22:25.

Kursy z Ligoty Miliardowic Powstańców Śląskich/Przedszkolna o godzinie 5:02, 13:01, 14:51, 21:05, 22:46.

Rozkład jazdy linii nr 1

W soboty i dni świąteczne

Kursy z Czechowice-Dziedzice Dworzec o godzinie 7:30, 14:25, 19:50, 20:45, 22:25.

Kursy z Ligoty Miliardowic Powstańców Śląskich/Przedszkolna o godzinie 5:05, 13:04, 14:46, 20:11, 21:06, 22:46.

Rozkład jazdy linii nr 1 s/św

Linia nr 1s

Dodatkowo będą obsługiwane przystanki na odcinku Czechowice-Dziedzice Dworzec - ulicami Niepodległości, Mazańcowicką, Ligocką – do Ligota Ligocka/Ochodzka/Burzej SP-3, kursy z Czechowice-Dziedzice Dworzec o godzinie 5:47, 6:37, 7:47 - obowiązują wszystkie przystanki na trasie przejazdu.

                                                                        

Rozkład jazdy linii nr 1s

Linii nr 3

Zostają opóźnione kursy z przystanku Czechowice-Dziedzice Dworzec z godziny 15:30 na godzinę 15:33 oraz z przystanku Czechowice-Dziedzice Kopernika/Przełęczna  z godziny 15.48 na godzinę 15:51.

Rozkład jazdy linii nr 3

Linia nr X

Dodatkowo będą obsługiwane przystanki począwszy od Legionów/Kościół Wspomożenia Wiernych - odjazd o godzinie 4:38, 12:38, 20:43 – do Waryńskiego/Ochodzka.

Kurs o godzinie 6:27 z przystanku Zabrzeg Gminna/Poczta zostaje opóźniony na godzinę 6:30.

Rozkład jazdy linii nr X


Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w rozkładzie jazdy.

  

Czechowicki IKARUS na czerwonym dywanie w Kielcach 

W dniach 11-13 października 2016 roku w Kielcach odbyły się XIII Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2016 współorganizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Targom towarzyszyła III Wystawa Zabytkowych Autobusów pod hasłem „Autobus Ikarus z montażu przemysłowego prowadzonego przez IGKM”. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o., które jest właścicielem unikatowego - bo jedynego w takiej kompletacji sprzętowej Ikarusa 260.59E z 1997 r. - zostało zaproszone do udziału w wystawie, jako oficjalny partner. 

  

Więcej informacji:

Wystawa Autobusów Zabytkowych podczas Transexpo 2016

Relacja filmowa z Targów Transexpo 2016Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane prace w ramach ogłoszonego przez PKM Czechowice-Dziedzice sp. z o.o. konkursu pn. ,,Dzień bez samochodu w autobusie PKM Czechowice-Dziedzice”.

Konkurs zorganizowany przez czechowicki PKM cieszył się sporym zainteresowaniem. Najwyżej oceniono pracę Pani Klaudii Zioberczyk. Przyznano dwie drugie nagrody ex aequo, dla Pani Magdaleny Krywult oraz Pani Krystyny Zioberczyk. Trzecią nagrodę przyznano Pani Ewie Wyród-Lach.

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie oraz popularyzowanie idei Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu i już dziś zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku!
                                           

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

          

Zrób selfie, wygraj atrakcyjne nagrody!

 

Posiadasz telefon, potrafisz rysować, jesteś pomysłowy i nie boisz się wyzwań?

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice  do udziału w konkursie organizowanym przez PKM Czechowice-Dziedzice sp. z o.o z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu pn. „Dzień bez samochodu w autobusie PKM Czechowice-Dziedzice”,

Przygotowana przez Państwa praca konkursowa powinna promować „Europejski dzień bez samochodu” obchodzony co roku 22 września.

Państwo wybierają sposób zachęty do korzystania z innych niż samochód sposobów przemieszczania się. Może to być praca plastyczna, rysunek, selfie, wierszyk, hasło promocyjne, itd. Liczymy na Państwa  pomysłowość i oryginalność.

 Podpisane prace należy dostarczyć do siedziby PKM (ul. Drzymały 16, Czechowice-Dziedzice) lub Punktu Sprzedaży Biletów (ul. Towarowa 128, dworzec autobusowy, Czechowice-Dziedzice). Prace można również przesłać mailowo na adres sekretariat@pkm.czechowice-dziedzice.pl z dopiskiem: Konkurs „Dzień bez samochodu w autobusie PKM Czechowice-Dziedzice”.

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie (lub jej  skan)  stanowiącą załącznik do Regulaminu.

Na zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie czekamy do 30 września 2016 r. do godz. 12:00.

  

Do wygrania atrakcyjne nagrody:

Tablet Alcatel Onetouch Pixi 3, miesięczny bilet na okaziciela na wszystkie linie autobusowe PKM Czechowice-Dziedzice oraz zestawy upominkowe.

                                     

Regulamin konkursu w załączniku


  

                                                  
 

                                                        OGŁOSZENIE
W związku z prowadzonymi pracami drogowymi w ciągu ulicy Traugutta od dnia 1 września br. przystanki Traugutta/ZSTiL zostają przeniesione o około 200 m w kierunku ul. Węglowej - na wprost bloku mieszkalnego przy ulicy Traugutta 26.  
Za utrudnienia przepraszamy.


Dzień Dziecka Zapaleńcy 2016 oraz prezentacja Nowego Urbino 12

W sobotę 11 czerwca w Parku na Północy w Czechowicach-Dziedzicach obok Gimnazjum Publicznego nr 1 miała miejsce impreza plenerowa Zapaleńcy 2016 – Aktywny Dzień Dziecka. Jak co roku najmłodsi mieli okazję zdobycia wielu ciekawych umiejętności, zaś zarówno oni, jak i ich opiekunowie, poznania oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej naszej gminy.  


Na stoisku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, zaprezentowane zostały trzy autobusy komunikacji miejskiej. Zainteresowani mogli przenieść się w czasie oglądając żywą historię komunikacji miejskiej, począwszy od Beskidzkiego Ogórka kończąc na Solarisie Urbino 12 IV generacji, którego testowało PKM. Dodatkowo w pojazdach zaprezentowana została wystawa fotograficzna przedstawiająca historyczny, współczesny i testowany tabor czechowickiego przewoźnika.

Najmłodsi uczestnicy Dnia Dziecka zostali zaproszeni do przejścia wraz z opiekunami "ścieżki wzorowego pasażera", która polegała na "zakupie" okolicznościowego biletu, pokazaniu go kierowcy i skasowaniu w kasowniku. Następnie podczas kontroli biletów otrzymywali pamiątkowy dyplom oraz okolicznościową pieczątkę. Najmłodszych uczestników zabawy zaprosiliśmy do konkuru plastycznego, a nieco starsi brali udział w quizie. Dziękujemy wszystkim za liczny udział!

Więcej zdjęć pod linkiem


Testowy Solaris Urbino 12 IV generacji


Od 7 czerwca br. pasażerowie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. będą mogli podróżować nowoczesnym Solarisem Urbino 12 IV generacji. Testy potrwają do 11 czerwca.
Testowy pojazd będzie można spotkać na liniach 1 i VII.
W najbliższą sobotę w ramach Aktywnego Dnia Dziecka "Zapaleńcy 2016" w Parku na Osiedlu Północ (obok Gimnazjum Publicznego nr 1) po godzinie 15:00 odbędzie się prezentacja testowanego pojazdu, na którą serdecznie zapraszamy mieszkańców Czechowic-Dziedzic wraz z dziećmi.
Nowy Solaris Urbino 12 IV to flagowy produkt polskiego producenta z Bolechowa o niezwykle lekkiej konstrukcji. Jego nowatorska technologia budowy zapewnia przewoźnikom niskie koszty eksploatacyjne oraz wysoką estetykę wykończenia. Przestronne, jasne wnętrze autobusu, jak i nowoczesny układ jezdny gwarantują niespotykany dotąd komfort podróżowania.
Całość zamknięta została w wyrazistym, funkcjonalnym i wielokrotnie nagradzanym designie, który ma służyć pasażerom. Nowoczesny autobus został wyposażony w oszczędny i ekologiczny silnik Cummins ISB6.7 E6 280B, spełniający rygorystyczną normę emisji spalin Euro 6. Silnik ten sprzężono z automatyczną skrzynią biegów VOITH DIVA 6. Przyjemną jazdę zapewni dodatkowo LED-owe oświetlenie wnętrza. Również światła do jazdy dziennej wykorzystują tę energooszczędną technologię.
Pojazd posiada 28 miejsc siedzących, z czego 12 jest dostępnych z niskiej podłogi, a ogółem mieści 95 pasażerów. Autobus został wyposażony w system informacji pasażerskiej R&G oraz całopojazdową klimatyzację przestrzeni pasażerskiej.Bezpłatny Internet LTE

Szanowni Pasażerowie,

Od Nowego Roku podróżując autobusami PKM Czechowice-Dziedzice sp. z o. o. można całkowicie bezpłatnie korzystać z Internetu LTE sieci Orange.

Nasze pojazdy zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia Wi-Fi pozwalające na bardzo szybkie i bezproblemowe korzystanie z darmowego Internetu.

Teraz czas podróży można wykorzystać na szybkie surfowanie w Internecie.

Przyjemnej podróży!

 

 

 


Nowa bezpłatna linia autobusowa

 


Mercedes Citaro C2 na testach w PKM


  

Man Lion's City Hybrid

 

Solaris Urbino 8,9LE
Nowoczesna komunikacjaw Czechowicach-Dziedzicach
Mamy zaszczyt poinformować naszych szanownych pasażerów, że 10 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 2874/321/III/2009 o wyborze do dofinansowania oraz przyjęciu listy rezerwowej projektów w ramach Działania 7.2. Transport publiczny VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt ,,Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą" został wybrany do dofinansowania.Ilość osób na stronie: 1
Siedziba firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Drzymaly 16
tel.(032) 215 91 78
tel/fax.(032) 215 43 13
Punkt sprzedaży biletów 43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Towarowa 128 (Plac autobusowy)
tel. (032) 215 96 42

Czynny od poniedzialku do piatku
od 7.00 do 16.00
sobota
od 8.00 do 14.00
niedziela - nieczynny
Copyright 2010 by PKM Czechowice-Dziedzice Sp z o.o.
Wykonanie: Invidia.pl / strony internetowe