Rozkład jazdy
wybierz linię:

Dystrybucja biletów PKM

Zasady sprzedaży biletów jednorazowych:

1. Przy każdorazowym zakupie co najmniej 1 bloczka biletów jednorazowych Kupujący otrzyma rabat. 

2. Rabat udzielany będzie w zależności od wartości kupowanych biletów jednorazowych i naliczany według sprzedaży
    za poprzedni miesiąc kalendarzowy: 
- do kwoty 3.000 zł - 5%
- powyżej 3.000 zł - 6% 

3. W przypadku, gdy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa dotycząca sprzedaży biletów autobusowych PKM, Kupujący dokona w drodze jednorazowej czynności zakupu biletów na kwotę przekraczającą 3.000 zł,
będzie mu przy tym zakupie i przy następnych zakupach w tym miesiącu kalendarzowym przysługiwał rabat w wysokości 6%. 

4. Niezbędne dokumenty do zawarcia umowy dotyczącej sprzedaży biletów autobusowych PKM: 
- aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
- NIP,
- Regon. 

5. W przypadku podpisywania umowy przez inną osobę niż wynikająca z przedstawionych dokumentów, należy posiadać upoważnienie potwierdzone notarialnie. 

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.


(powyższe regulacje obowiązują od 01.01.2011 r.)


   Nowoczesna komunikacjaw Czechowicach-Dziedzicach
   Mamy zaszczyt poinformować naszych szanownych pasażerów, że 10 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 2874/321/III/2009 o wyborze do dofinansowania oraz przyjęciu listy rezerwowej projektów w ramach Działania 7.2. Transport publiczny VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt ,,Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą" został wybrany do dofinansowania.   Ilość osób na stronie: 2
   Siedziba firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
   w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.
   43-502 Czechowice-Dziedzice
   ul. Drzymaly 16
   tel.(032) 215 91 78
   tel/fax.(032) 215 43 13
   Punkt sprzedaży biletów 43-502 Czechowice-Dziedzice
   ul. Towarowa 128 (Plac autobusowy)
   tel. (032) 215 96 42

   Czynny od poniedzialku do piatku
   od 7.00 do 16.00
   sobota
   od 8.00 do 14.00
   niedziela - nieczynny
   Copyright 2010 by PKM Czechowice-Dziedzice Sp z o.o.
   Wykonanie: Invidia.pl / strony internetowe