Rozkład jazdy
wybierz linię:

Historia PKM

Komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach obchodzi w 2010 roku trzydziestolecie.

Jako jedną z głównych przyczyn powołania komunikacji zbiorowej w Czechowicach-Dziedzicach przyjmuje się bardzo duże uprzemysłowienie miasta a w związku z tym konieczność przemieszczania się dużych grup ludzi, z miejsc pracy do miejsc zamieszkania.
Aby usprawnić komunikację pasażerską w mieście i gminie Czechowice-Dziedzice, Zarządzeniem Wewnętrznym nr 15 z dnia 30.06.1980 r. Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Katowicach w dniu 01.07.1980 r. utworzono Oddział Autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach o symbolu organizacyjnym OACz. Siedzibę firmy i zajezdnię autobusową zlokalizowano na terenie przylegającym do ulicy 1-go Maja. (Dzisiejsza ulica Legionów 85 - aktualnie znajduje się tam Oddział Eksploatacji Sieci-Zakład Wodociągów i Kanalizacji RPWiK Tychy S.A.)
W ramach WPK Katowice, Oddział Autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach, podlegał organizacyjnie Zakładowi Komunikacyjnemu nr 7 w Tychach.
Na początku działalności do Czechowic-Dziedzic trafiły eksploatowane wcześniej autobusy WPK.
Końcem roku 1980 trafiły 4 nowe autobusy marki Ikarus 260. Początkowo obsługiwanych było 5 linii. Z upływem lat przybyły 3 linie.

Zarządzenie powołujace oddział autobusowy w Czechowicach-Dziedziach (kliknij na obrazek aby powiększyć)


Protokół zdawczo - odbiorczy dla kierowników oddziałów komunikacyjnych (kliknij na obrazek aby powiększyć)


01.10.1991 roku z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Katowicach, wyodrębnił się czechowicki PKM.

Zarządzenie Wojewody w sprawie utworzenia PKM Czechowice-Dziedzice (kliknij na obrazek aby powiększyć)


1 lipca 1997 roku uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, przekształcono państwowy PKM Czechowice-Dziedzice w zakład budżetowy.


Uchwała Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przeksztacenia PKM Czechowice-Dziedzice w zakład budżetowy (kliknij na obrazek aby powiększyć)


31.12.2013 roku, PKM Czechowice-Dziedzice samorządowy zakład budżetowy, został przekształcony w Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

   Nowoczesna komunikacjaw Czechowicach-Dziedzicach
   Mamy zaszczyt poinformować naszych szanownych pasażerów, że 10 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 2874/321/III/2009 o wyborze do dofinansowania oraz przyjęciu listy rezerwowej projektów w ramach Działania 7.2. Transport publiczny VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt ,,Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą" został wybrany do dofinansowania.   Ilość osób na stronie: 1
   Siedziba firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
   w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.
   43-502 Czechowice-Dziedzice
   ul. Drzymaly 16
   tel.(032) 215 91 78
   tel/fax.(032) 215 43 13
   Punkt sprzedaży biletów 43-502 Czechowice-Dziedzice
   ul. Towarowa 128 (Plac autobusowy)
   tel. (032) 215 96 42

   Czynny od poniedzialku do piatku
   od 7.00 do 16.00
   sobota
   od 8.00 do 14.00
   niedziela - nieczynny
   Copyright 2010 by PKM Czechowice-Dziedzice Sp z o.o.
   Wykonanie: Invidia.pl / strony internetowe